Det sker
Forside Det sker Viseaftener Medlemsskab Lyt til de aktive Kontakt
Visens Venner Helsingør

.

 

I lighed med sidste gang sælger Spisekammeret en varm ret til 115kr. Den bestilles enten på

https://kuto.dk/kalender/2018/februar/visens-venner eller hos Kirsten Wallengren på telefon 4913 9672 eller

mail kisawag@adslhome.dk senest tirsdag d. 20.februar. Dessert kan tilkøbes.

Husk, at I stadig kan nå at betale kontingent for 2018. Kontonr: 5031 1470020.

Øvrige viseaftener i sæson 2017-2018

De sidste viseaftener i forårssæsonen er:

23. marts: Lis Abildtrup er visevært

20. april: Bestyrelsen lægger i fællesskab programmet

Udover dette har vi indledt et samarbejde med Museet for Søfart, hvor der torsdag d. 17.maj vil blive afholdt

et visearrangement. Dette vil være gratis for medlemmer, også til museet. Meget mere information om dette

senere.

Og så er der selvfølgelig vores generalforsam-ling, som holdes d. 23. marts inden viseaftenen.

Viseaftenen starter på sædvanlig vis kl. 19.30, men der er spisning fra kl. 18.00.

Det sker